Nawigacja

RODO

Komunikat

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), uprzejmie informuję, że dane osobowe Państwa i Państwa dziecka przetwarzane są przez Szkołę Podstawową nr 1 im. św. Jana Pawła II mieszczącą się w Giżycku przy ul. Gimnazjalnej 1 w celu zapewnienia właściwej realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa dziecku.

            Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie i celach opisanych w aktach prawnych regulujących pracę placówek oświatowych. Dane osobowe uzyskane podczas rekrutacji lub po przyjęciu ucznia do szkoły są przetwarzane w zgodzie z przepisami prawa, w celach określonych w tych przepisach. Ponadto, przysługuje nam prawo przetwarzania danych osobowych na podstawie uzyskanych od Państwa zgód.  Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach wykorzystywania Państwa danych osobowych, jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Jana Pawła II w Giżycku. Aby zapewnić zgodność  przetwarzania danych z przepisami Szkoła Podstawowa nr 1 w Giżycku wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, p. Katarzynę Furmaniak, z którą możecie się Państwo skontaktować pod adresem: dpo@gizycko.pl. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, czyli prawa do dostępu, sprostowania, usunięcia danych,  a także do ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, jeśli pozwalają na to przepisy. Z uprawnień tych możecie Państwo skorzystać, gdy:

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważycie, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie będą już niezbędne; cofniecie swoją zgodę na przetwarzanie danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

• w odniesieniu do żądania ograniczenia lub przenoszenia danych: w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa. Macie Państwo prawo zgłosić nieprawidłowości zauważone  w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych Państwa i Państwa dziecka kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, który zajmie się sprawą oraz zdecyduje o podjęciu dalszych kroków.

Dane osobowe Państwa i Państwa dziecka są udostępniane jedynie instytucjom  i organizacjom upoważnionym do ich pozyskania w myśl obowiązujących przepisów, m. in.: sądy, kuratorzy, organ prowadzący, kuratorium oświaty, poradnia psychologiczno -  pedagogiczna. Wszystkie dane przetwarzane przez szkołę są przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, od 1 roku do 50 lat. Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 


 
                         Z poważaniem        

                   Marina Rudis - Rodak

                         Dyrektor SP 1  

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1
    ul. Gimnazjalna 1
    11-500 Giżycko
  • (87) 4282416